…rondom het coronavirus.

Naar aanleiding van de meest recente maatregelen die door de overheid zijn getroffen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft Schuurman Keukens passende maatregelen getroffen. In nauw overleg met u is showroombezoek mogelijk alléén na telefonische afspraak zodat wij op gepaste afstand een een-op-een bespreking met u kunnen voeren. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM bij het uitvoeren van al onze processen. Wanneer onze dienstverlening verder aangepast wordt, dan informeren wij u hierover zo snel mogelijk.