ATAG is er op voorbereid.

De Nederlandse overheid is een aantal jaar geleden samen met het bedrijfsleven begonnen met het maken van plannen voor omschakeling. Die omschakeling bevat twee elementen. Enerzijds wil de overheid ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals groen gas, of gas uit andere bronnen wat ‘bijgemengd’ wordt aan het huidige gas. Anderzijds komt er een moment dat bijmengen niet meer gaat, en dan zal er een transitie moeten plaatsvinden van het ene type gas naar het andere.

Voor u als consument verandert er voorlopig niets. Maar voor een fabrikant als ATAG Nederland verandert er wel wat. Martin van Bruggen, Teamleider van het laboratorium, legt uit: “De belangrijkste maatregel die binnenkort ingaat, schrijft voor dat de toestellen die op de markt komen, geschikt zijn voor twee soorten gas: het laagcalorische gas zoals we dat kennen uit Groningen en het hoogcalorische gas wat we kennen uit omliggende landen. Dat betekent dat we onze toestellen hebben aangepast zodat ze voor beide gassoorten geschikt zijn. Zo weten we zeker dat onze toestellen ook veilig gebruikt kunnen worden wanneer er in de toekomst een omschakeling komt.”

De overheid stelt dat deze transitie geen gevolgen mag hebben voor de veiligheid van burgers of werknemers van betrokken bedrijven. Daarom verandert voorlopig niets aan het type gas dat aan huishoudens geleverd wordt. Martin van Bruggen: “Het is heel verstandig van de overheid om te beginnen met het veilig maken van de toestellen voor de toekomst en het gas voorlopig zo te laten. Kookplaten hebben over het algemeen een lange levensduur. Er zijn nu heel veel consumenten die een kookplaat hebben die mogelijk niet voldoet aan de nieuwe regels. Pas als die toestellen aan het eind van hun levensduur zijn, kan de overheid een veilige omschakeling inzetten. Consumenten hoeven zich bij hun aankoop geen zorgen te maken over de veiligheid.”